บริษัท รักษาความปลอดภัย บาลทิพย์หงษ์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2540 โดยการนำของ ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร บาลทิพย์ ซึ่งได้เล็งเห็น ความสำคัญ ของงานรักษาความปลอดภัยและช่วย ในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบ เรียบร้อย ตลอดระยะเวลา 22 ปี ที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย บาลทิพย์หงษ์ จำกัด ได้ทำเป็นกิจการมา ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการให้บริการ งาน รักษาความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ที่ไว้วางใจบริการของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย บาลทิพย์หงษ์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2540 โดยการนำของ ว่าที่ ร.ต.สิทธิพร บาลทิพย์ ซึ่งได้เล็งเห็น ความสำคัญ ของงานรักษาความปลอดภัยและช่วย ในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบ เรียบร้อย ตลอดระยะเวลา 22 ปี ที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย บาลทิพย์หงษ์ จำกัด ได้ทำเป็นกิจการมา ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการให้บริการ งาน รักษาความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ที่ไว้วางใจบริการของเรา


ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร บาลทิพย์

ประธารกรรมการผู้จัดการ


ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร บาลทิพย์

ประธารกรรมการผู้จัดการ

“ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหน ความสบายใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ด้วยประสบการกว่า 20 ปี มั่นใจได้ครับว่าท่านจะได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด”

“ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหน ความสบายใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ด้วยประสบการ
กว่า 20 ปี มั่นใจได้ครับว่าท่านจะได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด”

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
อดีตรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี
อดีตแม่ทัพ ภาคที่ 4

พลโท สุชาติ วงษ์มาก
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลโทอิสระ วัชรประทีป
อดีตแม่ทัพ ภาคที่ 1

พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี
อดีตแม่ทัพ ภาคที่ 4

พลโท สุชาติ วงษ์มาก
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

นายสานิตย์ นาคจิตติ

นายสานิตย์ นาคจิตติ
เลขาสมาคมสภารักษาความปลอดภัย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
อดีตรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี
อดีตแม่ทัพ ภาคที่ 4

พลโทอิสระ วัชรประทีป
อดีตแม่ทัพ ภาคที่ 1

พลโท สุชาติ วงษ์มาก
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลโท สุชาติ วงษ์มาก
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

นายสานิตย์ นาคจิตติ
เลขาสมาคมสภารักษาความปลอดภัย

นายสานิตย์ นาคจิตติ
เลขาสมาคมสภารักษาความปลอดภัย

นายสนธยา ยงคณะ
ผู้จัดการและประสานงานเขตภาคใต้

ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่กว้างขวาง และได้รับความมั่นใจ จากหลายหน่วยงานที่ให้บริการ

มีการประชุมกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อสร้างมาตรฐานในการบริการ การควบควบคุณภาพการบริการ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ

มีการประชุมกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อสร้างมาตรฐานในการบริการ การควบควบคุณภาพการบริการ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ