ศูนย์ฝึกของเรามีมาตรฐานสูง

ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน อุปกรณ์ฝึกครบครัน แบ่งโซนฝึกชัดเจน เพื่อติวเข้มให้ รปภ. ทุกคน มีพื้นฐานที่แน่น และมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด เพื่อปกป้องรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน/องค์กรของลูกค้า อย่างดีที่สุด

การฝึกเชิงปฏิบัติสูง

เราจัดให้มีการฝึกทุกรูปแบบ ทุกเครื่องมือเพื่อให้เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อการใช้งานอย่างเชี่ยวชาญ สามารถปรับใช้อุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ในทุกสถานการณ์

การฝึกเชิงปฏิบัติสูง

เราจัดให้มีการฝึกทุกรูปแบบ ทุกเครื่องมือเพื่อให้เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อการใช้งานอย่างเชี่ยวชาญ สามารถปรับใช้อุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ในทุกสถานการณ์