ห้องอบรม/สัมมนา

เรามีสถานที่สำหรับจัดอมรมสัมมนา รองรับได้ 50-100 คน พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ของว่างครบชุด สะอาด กว้างขวาง เป็นส่วนตัว

มีพื้นที่โล่งสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ

พร้อมห้องน้ำให้บริการ แยก ชาย-หญิง มีแม่บ้านคอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้ท่านใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

มีพื้นที่โล่งสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ

พร้อมห้องน้ำให้บริการ แยก ชาย-หญิง มีแม่บ้านคอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้ท่านใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

แกลลอรี่ ห้องอบรม/สัมนา