บริษัท รักษาความปลอดภัย บาลทิพย์หงษ์ จำกัด

เรากำลังค้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจิตใจรักการบริการ และพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวบาลทิพย์ แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกัน