เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น โรงงาน คอนโด โครงการหมู่บ้าน สวนน้ำ อาคารสำนักงาน บ้านส่วนบุคคล มีรูปแบบการทำงานชัดเจน ตรวจสอบได้ รายงานผลสม่ำเสมอ รับผิดชอบงาน มีอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้าให้บริการรายครั้ง รายเดือน และตามตกลง

ทัศนะคติ

คือสิ่งแรกที่เราปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคน เราดึงศักยภาพของพนักงานทุกคนให้ทำงานอย่างเต็มที่ มีสวัสดิการที่ดีรองรับ ให้พนักงานทุกคนมีความสุข เพราะเราเชื่อว่า เมื่อพนักงานมีความสุข งานจะออกมาดีที่สุด

ทัศนะคติ

คือสิ่งแรกที่เราปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคน เราดึงศักยภาพของพนักงานทุกคนให้ทำงานอย่างเต็มที่ มีสวัสดิการที่ดีรองรับ ให้พนักงานทุกคนมีความสุข เพราะเราเชื่อว่า เมื่อพนักงานมีความสุข งานจะออกมาดีที่สุด

แกลลอรี่ พนักงานรักษาความปลอดภัย